.

Vervolgtraining

 • Excel Draaitabellen
 • Tabellen en lijsten
 • Tabelopmaak en stijlen
 • Tabellen en het bereik
 • Tabelnamen gebruiken
 • Visueel filteren met slicers
 • Samenvatten met draaitabellen
 • Tabelvelden, SOM en AANTAL
 • Metingen definiëren
 • Tijdlijnen en draaigrafieken

Cursusduur

 • 1 dag / 2 dagdelen

Draaitabellen

 • Microsoft Excel

Inleiding

 • Lijsten en tabellen
 • Opmaken als tabel
 • Tabellen benoemen
 • Bereik en grootte

Tabellen

 • Enkelvoudige tabel
 • Meervoudige tabel
 • Externe tabellen
 • Gegevens ophalen

Tabel eigenschappen

 • Kolomeigenschappen
 • Unieke waarden
 • Dubbele waarden
 • Meerdere waarden

Tabel analyse

 • Automatisch berekenen
 • Waarden markeren
 • Voorwaardelijke opmaak
 • Sparklines en grafieken

Draaitabel functies

 • Samenvatten
 • Ontdubbelen
 • Visueel filteren
 • De tabel terugzetten

Draaitabel maken

 • Het bereik selecteren
 • Gegevens ophalen
 • Locatie toewijzen
 • Het gegevensmodel

Draaitabelvelden

 • De lijst met velden
 • Velden selecteren
 • Rijen en kolommen
 • Het tabelfilter

Veldwaarden

 • Aangepast samenvatten
 • Celwaarden optellen
 • Afwijkingen weergeven
 • Statistische waarden

Veldberekeningen

 • Omzet als % totaal
 • Productomzet als %
 • Klanten als % omzet
 • Top 10 veldwaarden

Datum en tijdvelden

 • Periodiek samenvatten
 • Dagen en uren tellen
 • Gewerkte tijd totaliseren
 • Functies toevoegen

Draaigrafieken

 • De tabel visualiseren
 • Grafieken invoegen
 • Brondata bijwerken
 • De grafiek omdraaien

Exporteren

 • Resultaten weergeven
 • Selecties exporteren
 • Filter alternatieven
 • Basisrapporten

Excel draaitabellen en rapporten optimaliseren?

Ben je op zoek naar manieren om in jouw bedrijf  het gebruik en de onderlinge samenwerking met spreadsheets te optimaliseren? Of wil je de kennis en vaardigheden van jou en jouw team met functies, formules en grafieken vergroten en verbreden? 
Contact opnemen met PC-Trainers? Ga naar het contactformulier voor informatie.